Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chúc Đại tướng Lê Văn Dũng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, báo cáo khái quát tình hình nhiệm vụ của Quân đội, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân trong thời gian qua.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm hỏi Đại tướng Lê Văn Dũng. 

Theo đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ của quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ ngày càng có chiều sâu; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu gửi tặng quà tới Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; chủ động triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC