Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó tham mưu trưởng Quân chủng, Thủ trưởng các Phòng Hàng hải - Bản đồ, Bộ Tham mưu Hải quân, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Đoàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn lần này tập trung đi sâu kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác in ấn và lưu trữ các loại bản đồ biển trong những năm vừa qua và đề ra phương hướng công tác trong những năm tới.

Qua kiểm tra cho thấy, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng của Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân. Đoàn đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát, đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển; đã tiến hành in ấn, lưu trữ và cấp phát đầy đủ hải đồ biển đáp ứng tốt nhiệm vụ kinh tế- quốc phòng và phát triển kinh tế biển, bảo đảm độ tin cậy và chính xác cao.

leftcenterrightdel
Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác in ấn và lưu trữ các loại bản đồ biển

Đại tá Hoàng Minh Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao nhiệm vụ in ấn, lưu trữ và cấp phát đầy đủ hải đồ biển cho toàn quân và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy- Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng, của Đảng ủy- Thủ trưởng Bộ Tham mưu Hải quân và sự hướng dẫn, chỉ đạo về mặt chuyên ngành của Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu và duy trì nghiêm có nền nếp, hiệu quả công tác in ấn và lưu trữ bản đồ trong những năm tiếp theo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: ĐỖ VĂN TUYỀN - NGUYỄN ANH TUẤN