Trong gần 3 tuần tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, các chiến sĩ mới tại Trung đoàn Gia Định đều phấn khởi, tự tin, xác định tốt nhiệm vụ, nắm vững truyền thống, điều lệnh, chế độ trong ngày, tuần và một số kiến thức về chính trị, quân sự.

Đơn vị kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ khung huấn luyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức ổn định biên chế, triển khai toàn diện công tác huấn luyện chiến sĩ mới...

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Nam thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới trong ngày nghỉ cuối tuần tại Trung đoàn Gia Định.

Tại buổi đến thăm, kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Nam trực tiếp thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới, động viên chiến sĩ mới; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị đoàn kết, thống nhất, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; xây dựng đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em; tổ chức huấn luyện theo đúng quy trình, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình và có chất lượng; đặc biệt chú ý phát huy vai trò đội ngũ cán bộ gương mẫu sâu sát nắm vững tâm tư, vướng mắc của chiến sĩ, kịp thời hướng dẫn hành động cụ thể; quản lý, giáo dục, động viên chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật, tích cực tự giác rèn luyện, an toàn trong mọi hoạt động.

Tin, ảnh: ĐỖ PHÚ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.