Là đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thời gian qua, cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong Đảng bộ Đoàn 969 và Bộ tư lệnh đã quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 124 và Đề án. Công tác giáo dục chính trị trong Đảng bộ Đoàn 969 và đơn vị đã đi vào nề nếp, thống nhất đạt hiệu quả vững chắc; mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Cụ thể, Đoàn 969 đã kết hợp chặt chẽ giữa nội dung giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục chính trị thường xuyên, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống và các hoạt động khác, xác định việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giáo dục là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị.

Đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp dạy và học, bảo đảm sát với từng đối tượng; kết hợp giữa lý thuyết với lấy ví dụ thực tiễn, sử dụng sơ đồ, bảng kẻ, mô hình, tranh ảnh trực quan, sử dụng máy trình chiếu, băng đĩa hình, phim tài liệu làm cho nội dung bài giảng sinh động, hấp dẫn giúp người học dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Từ đó góp phần giữ vững sự ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị.

leftcenterrightdel

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án. 

Phát huy kết quả đạt được, hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Kết hợp giáo dục các nội dung theo chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên với biên soạn các chuyên đề tự xác định phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng của Bộ tư lệnh. Coi trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng, động cơ, xu hướng nghề nghiệp; truyền thống dân tộc, Quân đội, đơn vị; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Kết hợp các phương pháp giáo dục chính trị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; kết hợp công tác giáo dục chính trị với nắm, quản lý, định hướng tư tưởng quân nhân, dư luận trong tập thể và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Dịp này, có 3 tập thể, 4 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án được khen thưởng.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT