Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển và yêu cầu các địa phương, đơn vị, các học viện, trường tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS. Theo đó sẽ tổ chức sơ tuyển từ ngày 1-3 đến 25-5; tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt, đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 tháng 4-2020, đợt 2 vào tuần 2 tháng 5-2020 (thời gian cụ thể do Ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp).

Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25-5), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển. Ban TSQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) đối với phía Bắc vào ngày 3-6; phía Nam vào ngày 5-6.

HÀ KIM