Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số học viện, trường, cơ sở đào tạo trong Quân đội; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận nội dung dự thảo tờ trình của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam báo cáo đề xuất chủ trương tiếp tục đào tạo đối với đối tượng hệ dân sự tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội. 

Tờ trình nêu rõ, từ năm 2002, các cơ sở đào tạo trong quân đội đã tuyển sinh đào tạo được hơn 93.000 học sinh, sinh viên hệ dân sự, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo được niềm tin với xã hội, khẳng định vị thế, uy tín của các cơ sở đào tạo trong Quân đội trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Từ năm 2017, chấp hành Nghị quyết số 19, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cơ sở đào tạo trong Quân đội từng bước giảm dần và đến năm 2021 đã dừng tuyển sinh đào tạo hệ dân sự. Thực hiện những quan điểm mới được đề cập trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc đề xuất chủ trương cho phép tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội là yêu cầu quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển đào tạo của Quân đội cũng như tình hình thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Sau khi nghiên cứu tờ trình, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất khẳng định, trước yêu cầu đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, việc dừng tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại một số cơ sở đào tạo trong Quân đội đã và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhất là phát triển đội ngũ nhà giáo. Việc đào tạo hệ dân sự góp phần giúp đội ngũ giảng viên quân đội có điều kiện tăng thời gian giảng dạy, tương tác với nhiều đối tượng học viên, tiếp cận nhiều kiến thức mới, tham gia phát triển chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu, hội thảo khoa học, phát triển học thuật; có cơ hội tham gia các hội đồng khoa học, từ đó giao lưu học hỏi, tích lũy tri thức, phương pháp và kinh nghiệm, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo các học viện, trường, cơ sở đào tạo trong Quân đội dự hội nghị.

Bên cạnh đó, khi tham gia giảng dạy cho đối tượng hệ dân sự cũng góp phần giúp đội ngũ giảng viên tích lũy tiêu chí để bổ nhiệm chức danh khoa học, danh hiệu nghề giáo, là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; góp phần duy trì và mở mới ngành đào tạo, đẩy mạnh phát triển công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

Thông qua đào tạo đối tượng dân sự sẽ góp phần quan trọng giúp các cơ sở đào tạo trong Quân đội nâng cao hiệu quả trong quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; phát triển nghiên cứu khoa học, xây dựng các cơ sở đào tạo trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến ngang tầm khu vực và quốc tế; từ đó, khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường Quân đội trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc đào tạo đối tượng dân sự còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các bộ, ngành, địa phương…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường phát biểu làm rõ một số nội dung trong tờ trình tại hội nghị.

Qua nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo đối tượng hệ dân sự của các cơ sở đào tạo trong Quân đội, nhất là trong 4 nhóm đào tạo chủ yếu: Y học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa nghệ thuật. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị.

Xác định việc đề xuất, báo cáo các cấp cho phép các cơ sở đào tạo trong Quân đội được tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Cục Nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổng hợp, bổ sung, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị; sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để gửi xin ý kiến cơ quan chức năng, sau đó, hoàn chỉnh báo cáo thủ trưởng các cấp trình Bộ Chính trị trước mắt cho phép một số cơ sở đào tạo trong Quân đội được tiếp tục tuyển sinh đào tạo sau đại học, có nhà trường được đào tạo các trình độ sau đại học, cao đẳng, trung cấp hệ dân sự, đáp ứng một phần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong các dự thảo báo cáo, tờ trình, phải nêu rõ được thực trạng, đánh giá khách quan, đầy đủ cả mặt thuận lợi lẫn khó khăn, tác động tiêu cực và các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh để tạo sự thuyết phục. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng thông tin, trước khi diễn ra hội nghị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chỉ đạo Cục Nhà trường khảo sát công tác đào tạo sau đại học của các học viện, trường, cơ sở đào tạo trong Quân đội. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay, đội ngũ nhà giáo, hệ thống cơ sở vật chất, các phòng học chuyên ngành, chuyên dùng… của các đơn vị trên đủ điều kiện để đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ nhiệm vụ của Quân đội và tham gia đào tạo các đối tượng hệ dân sự.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.