Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì Hội nghị. Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, sát với thực tiễn đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại Hội nghị. 

Các cơ quan, khoa, đơn vị đã bám sát nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, đã đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị phù hợp với đối tượng và nhiệm vụ; đẩy mạnh học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, gắn với tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, lôi cuốn đông đảo các lực lượng tham gia, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Tại Trường Sĩ quan Chính trị đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, có 3 mô hình đã được Cục Tuyên huấn lựa chọn đưa vào tài liệu tuyên truyền rộng rãi trong toàn quân, đó là: Mô hình “Bút thép”, mô hình “Bài giảng 03 tốt” và mô hình “Tiểu đội 03 tiêu biểu”.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Để giữ vững, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị, đồng chí Chính ủy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị và Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị; nghiên cứu lý luận; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì trong tiến hành công tác giáo dục chính trị; học tập lý luận; việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác...

Tin, ảnh: ANH DŨNG