Đề tài do Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm.

Quang cảnh phiên họp.
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên họp.

Thượng tướng, TS Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự có TS Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các đại biểu.

Thực hiện Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, Học viện Khoa học Quân sự (KHQS) được Bộ KH&CN giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương”.

Tại phiên họp, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện KHQS, thành viên chính đề tài, đã trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài. Sau đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các đại biểu.

Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Thay mặt Hội đồng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các nội dung khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài; đồng thời đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài theo kết luận của Hội đồng trước khi thực hiện việc đăng ký, đề nghị Bộ KH&CN ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU