Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; chất lượng công tác giáo dục chính trị chuyển biến vững chắc, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan trưng bày công tác giáo dục chính trị của Sư đoàn 7. 

100% các bài giảng chính trị đều được biên soạn theo nội dung tài liệu của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân đoàn 4; 100% các nội dung học tập chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ đều được giảng dạy bằng giáo án điện tử kết hợp sử dụng video clip, tư liệu, hình ảnh minh họa tạo sự hấp dẫn, sinh động.

Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó gần 80% khá, giỏi trở lên...

leftcenterrightdel
Chỉ huy sư đoàn trao thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. 

Tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên nhấn mạnh: Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, như: Tham quan, xem phim tư liệu, sinh hoạt tập trung, sinh hoạt tổ, tiểu đội, đặc biệt là thực hiện các mô hình: “Mỗi ngày một câu hỏi chính trị, mỗi tuần một tình huống tư tưởng”, “Mỗi ngày cần nhớ”, “Ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày một điều luật”…

Những mô hình ý nghĩa và sự đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục đã thiết thực nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong tập thể quân nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Dịp này, Đảng ủy Sư đoàn khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: LÊ BA