leftcenterrightdel
  Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 48 của Thường vụ Đảng ủy quân khu về công tác tài chính trong LLVT quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, huy động và quản lý chặt chẽ nguồn tài chính quân đội và các địa phương, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT quân khu tập trung đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất, giải pháp góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ tài chính quân đội trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính quân đội đến năm 2030, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy, giám sát của các tổ chức và mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị. Quản lý điều hành các nguồn ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân được Tư lệnh quân khu tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 48 của Đảng ủy quân khu.

Nhân dịp này, có 37 tập thể, cá nhân vinh dự được Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 48 của Đảng ủy Quân khu.

Tin, ảnh: VĂN VIỄN