leftcenterrightdel

Hoạt động cổ động thao trường của đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 3. Ảnh: qdnd.vn 

Nổi bật là, đảng ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng hiệu quả mô hình tổ chức cơ sở đảng “4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Chú trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng... Nhờ các chủ trương sát đúng và giải pháp đồng bộ, năm 2022, Đảng bộ Quân đoàn 3 có 92,17% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 91,97% ban thường vụ, cấp ủy các cấp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 92,85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn 3 tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện chặt chẽ quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết theo các yêu cầu: Bám sát nhiệm vụ, thực tiễn tình hình, xác định rõ những giải pháp đột phá để giải quyết khâu yếu, mặt yếu và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng.

NGỌC GIANG