leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đại biểu: Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 2; đại biểu cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Quân đoàn và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả toàn diện, mang tính vững chắc. Theo đó, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực; tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch luôn được nâng cao.

Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng tốt; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có chuyển biến tích cực. Tình hình đơn vị ổn định, cán bộ chiến sĩ có quyết tâm cao, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, hội nghị xác định, Đảng ủy Quân đoàn 2 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng quân đoàn có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: XUÂN CHỨC - NGUYỄN TUẤN