Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và các văn bản, hướng dẫn có liên quan đến 100% cán bộ, đảng viên. Kiện toàn lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên không gian mạng của Quân đoàn đủ về số lượng và thành phần đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức tốt lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, thống nhất nội dung, biện pháp, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên, qua đó cung cấp các luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn để đấu tranh làm thất bại mọi quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, kiến thức, củng cố trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cực đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới để định hướng dư luận, tạo dòng chủ lưu trên không gian mạng; lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả…

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt Nghị quyết số 35 để mọi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của mọi cấp, mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, đấu tranh, coi trọng tính bền vững, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm mạng xã hội của Quân đoàn gắn với tăng cường và cân đối giữa tin, bài, ảnh, clip theo chủ đề tuyên truyền và đấu tranh phản bác. Quân đoàn chú trọng tập huấn cho cán bộ, nhân viên phương pháp viết bài, kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền, đấu tranh.

Dịp này, Đảng ủy Quân đoàn tổ chức tổng kết cuộc thi chính luận lần thứ 3-2023. Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi đã được các cấp tổ chức chặt chẽ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy được khả năng viết bài của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; nhiều bài thi có bố cục chặt chẽ, có cơ sở lý luận, thực tiễn thuyết phục, lập luận sâu sắc, đề cập thực trạng, nêu lên giải pháp phù hợp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện với các luận điểm sai trái, thù địch.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ