Tại hội nghị, Đại tá Phạm Minh Chiến đã thông báo đến các đại biểu những nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Đồng chí tập trung thông báo các vấn đề trọng tâm gồm: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025, Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021, công tác cán bộ.

leftcenterrightdel

 Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125 yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, hải đội, tàu nghiên cứu kỹ nội dung, tuyên truyền kết quả hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: XUÂN HÓA