Hội nghị đánh giá, từ năm 2014 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc phát động CVĐ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy quân sự 30 quận, huyện, thị xã đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng và nội dung của CVĐ. Các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện CVĐ trong LLVT Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí; tạo chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị VMTD. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy BTL Thủ đô Hà Nội trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.  

Thời gian tới, Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; góp phần xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, BTL Thủ đô Hà Nội đã tôn vinh và trao bằng khen tặng 39 tập thể và 23 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG