leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 và Đề án; lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, tạo bước chuyển tốt. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT. Quá trình thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt 6 hình thức GDCT cơ bản, trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hình thức học tập chính trị gắn với việc tự học tập, tự nghiên cứu của sĩ quan, QNCN. Kết hợp GDCT, giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị tư tưởng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác GDCT với các hoạt động tuyên truyền và công tác thi đua, khen thưởng; gắn GDCT với duy trì nền nếp xây dựng cơ quan, quản lý kỷ luật, từ đó nâng cao chất lượng GDCT, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Hình thức tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được tiến hành phong phú, đa dạng như: Thông qua tổ chức tập huấn, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; duy trì nghiêm chế độ thông qua bài giảng, gắn với hướng dẫn, định hướng, làm mẫu, làm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời động viên đội ngũ cán bộ giảng dạy tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác GDCT tại đơn vị được tiến hành chặt chẽ. Trách nhiệm học tập và trình độ nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong Bộ tư lệnh 86 không ngừng được nâng lên, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án; các ý kiến tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, các tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác GDCT; đẩy mạnh đổi mới và vận dụng sáng tạo, linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp GDCT; thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; phát huy vai trò của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh 86 tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: DUY THÀNH