Dự hội nghị còn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ tư lệnh BĐBP cùng hơn 300 cán bộ sĩ quan cấp Thượng tá trở lên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh BĐBP khu vực Hà Nội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vừa diễn ra, Trung tướng Lê Đức Thái cho biết: Sau 7 ngày (từ ngày 2 đến 8-10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Cơ quan Bộ tư lệnh Biên phòng.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Hội nghị Trung ương 8 cũng đã thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Cơ quan Bộ tư lệnh Biên phòng.

Quán triệt những yêu cầu của Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh BĐBP đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị sau hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung đã được quán triệt, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn lực lượng, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: CHU ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.