Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2020, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động báo cáo QUTƯ, BQP tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, nhạy cảm trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; tham mưu QUTƯ, BQP trình Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định, quyết định về bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt, BĐBP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo; duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện quyết liệt, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá; chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, hội nghị xác định: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với QUTƯ, BQP các chủ trương, đối sách về công tác biên phòng, xây dựng BĐBP và triển khai Luật Biên phòng Việt Nam; tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH