Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu, phân tích làm rõ về vị trí, vai trò, tính cấp thiết, cũng như quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của các Nghị quyết được Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20-12-2022: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Thông tin yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị; các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình; cơ quan của Binh chủng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chuyên đề, kế hoạch của Đảng ủy và kế hoạch của binh chủng thực hiện các nghị quyết...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ