leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Đảng ủy Binh chủng Công binh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Binh chủng đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo công binh toàn quân về các nhiệm vụ công binh; tích cực phối hợp chuẩn bị Đội Công binh số 2 Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, công tác kỹ thuật công binh và xây dựng mô hình điểm; tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn cho lực lượng công binh toàn quân chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các đơn vị chấp hành nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, luôn sẵn sàng về lực lượng, trang bị, phương án, kế hoạch cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị xác định: Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng Binh chủng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ công binh và chỉ đạo công binh toàn quân, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng; cứu hộ, cứu nạn; rà phá bom mìn, vật nổ; phối hợp triển khai Đội Công binh số 2, chuẩn bị tổ chức Đội Công binh số 3 và tiếp nhận Đội Công binh số 1 sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, tập trung vào chấn chỉnh tổ chức biên chế, công tác huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Tin, ảnh: NGỌC DŨNG