leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật như tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh… 

leftcenterrightdel
Chính quyền và nhân dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia tuần tra bảo vệ biên giới 

Trên địa bàn khu vực biên giới, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều dự án mang tính chiến lược hiệu quả, lâu dài như xây dựng đập nước, làm đường giãn dân khu vực biên giới với tổng giá trị gần 82 tỷ đồng; nhân rộng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế như mô hình trồng cây lúa nước, mô hình nuôi heo rừng lai thương phẩm và nuôi cá nước ngọt…phân công 75 cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng phụ trách 339 hộ gia đình; 54 đồng chí đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ thôn buôn các xã biên giới.

Phương hướng về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong những năm tiếp theo được đơn vị xác định như tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong chiến lược bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và nền biên phòng toàn dân đi vào chiều sâu hiệu quả; đầu tư xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc và tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện đồng bộ toàn diện chuyên sâu các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới, nâng cao hiệu quả công tác biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN