Dự hội nghị có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 16-9-2019, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 59-KL/TW về chủ trương tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Cụ thể hóa Kết luận số 59-KL/TW, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 132/2020/QH14, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2021/NĐ-CP, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BQP. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội áp dụng trong thực tiễn, góp phần khai thông và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất quốc phòng để vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng vừa kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cơ chế, chính sách thí điểm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được thực hiện công khai, minh bạch và đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, đã tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tạo ra cơ chế phòng ngừa, không để vi phạm, góp phần kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí... 

leftcenterrightdel
  Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Việc triển khai các chính sách thí điểm cũng đã giúp Bộ Quốc phòng từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn làm cơ sở để triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đáp ứng với yêu cầu trong công tác tổ chức lực lượng của Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đặc thù trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm trực tiếp, thường xuyên cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vừa dự trữ lâu dài nguồn đất đai phục vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Mang lại hiệu quả kinh tế, chống lãng phí nguồn lực của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm, góp phần giải quyết chính sách hậu phương Quân đội. 

Quán triệt kết luận, nghị quyết, quy định của trên về tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng chủ trương chính sách đối với đất quốc phòng nói chung và đất quốc phòng sử dụng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế nói riêng bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Quá trình triển khai thực hiện thí điểm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Cục Kinh tế và các cơ quan đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi làm việc. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng và đề xuất kiến nghị với Bộ về chủ trương và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt chính sách thí điểm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Chỉ huy Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) báo cáo kết quả triển khai thực hiện thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất và xây dựng kinh tế.

Để thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 59-KL/TW và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, quy định của trên; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện nội dung trên; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền tiếp tục rà soát các phương án sử dụng đất, trong đó xác định rõ các loại hình thực hiện, khẩn trương xây dựng các phương án sử dụng đất, phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện theo đúng quy định của chính sách thí điểm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thành lập các tổ công tác, tổ nghiên cứu để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện; phối hợp và có ý kiến với UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để sớm có ý kiến đối với các phương án xử lý tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh liên kết. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Cục Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám nắm các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội để hoàn thiện các nội dung của chính sách thí điểm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.