Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các đồng chí Ủy viên QUTƯ.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, QUTƯ đã xem xét, cho ý kiến về nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Quy định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam. QUTƯ, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định của Đảng, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam. QUTƯ đồng ý cơ bản về nội dung và dự thảo tờ trình, quy định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định số 59-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW; giao Thường vụ QUTƯ chỉ đạo Tổng cục Chính trị tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư theo quy định.

Cũng tại hội nghị, QUTƯ xem xét, cho ý kiến về Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP) đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, CNQP đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ của quân đội và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ của đất nước. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận về các dự thảo: Báo cáo tổng kết, tờ trình của QUTƯ báo cáo Bộ Chính trị, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

QUTƯ đánh giá cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Tổng cục CNQP và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, đồng thời chỉ đạo Tổng cục CNQP tiếp thu ý kiến của QUTƯ, rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, tài liệu để báo cáo Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: NGUYỄN BẰNG - NAM HÙNG