leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương. 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường và các đồng chí dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và lãnh đạo các tổng cục, cơ quan chức năng của QUTƯ, Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI báo cáo kết quả chuẩn bị và những nội dung xin ý kiến QUTƯ về hồ sơ “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để phục vụ Ban chỉ đạo Trung ương trình Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nghe Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thông báo, dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thông tin về nội dung, chương trình Hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị Quân ủy Trung ương. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đồng chí QUTƯ thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là những nội dung có liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu về xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh Hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ tích cực nghiên cứu, phát huy tư duy chiến lược, tích cực tham gia vào các vấn đề hệ trọng mà Trung ương đã xác định trong chương trình hội nghị, đóng góp vào sự thành công của Hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ Khóa XIII.

Tin, ảnh: DUY THÀNH