Lãnh đạo Cục Quân y đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kết quả ngành Quân y toàn quân đã đạt được trong năm 2019; từ tháng 1 đến nay và công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với tham mưu ban hành nhiều văn bản để nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo ngành, đã chỉ đạo quân y đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ đột xuất; đồng thời chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác vệ sinh phòng dịch, xử lý kịp thời 9 vụ dịch não mô cầu không để tử vong do dịch; đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe ở các cấp, tỷ lệ quân số khỏe toàn quân đạt 99,14%. Hệ thống bệnh viện, bệnh xá tiếp tục được kiện toàn; khắc phục tốt những khó khăn, bất cập trong thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân…

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các cán bộ chủ chốt của Cục Quân y.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Cục Quân y khẳng định, từ đầu năm đến nay ngành Quân y đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống Covid-19. Trong đó đã kịp thời tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần báo cáo Bộ thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, ban hành Chỉ thị và Kế hoạch Phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch về Việt Nam. Đồng thời khẩn trương kiện toàn lực lượng quân y phòng chống dịch gồm 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, 179 tổ, đội phòng chống dịch; thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo các đơn vị toàn quân sẵn sàng ứng phó dịch.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham quan các mô hình, sáng kiến của ngành Quân y.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Quân y toàn quân đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ rõ những điểm còn tồn tại cần khắc phục. Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến công tác thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nói chung và ngành Quân y nói riêng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu ngành Quân y  tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong và ngoài quân đội; thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo các đơn vị toàn quân sẵn sàng ứng phó dịch. Đặc biệt chú trọng việc lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch lan vào các đơn vị quân đội.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch Yêu cầu ngành quân y tiếp tục nâng cao toàn diện công tác bảo đảm quân y cho sẵn sàng chiến đấu và các tình huống khẩn cấp; chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới; lực lượng hải quân, không quân và các lực lượng mới thành lập; tập trung củng cố tuyến quân y cơ sở và hệ thống y học dự phòng. Bảo đảm tốt quân y cho các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hội nghị ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch; thực hiện tốt nhiệm vụ Quân y Việt Nam làm Chủ tịch Ban giám đốc Trung tâm Quân y ASEAN 2020. Bộ trưởng cũng lưu ý, ngành Quân y cần tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh, tiêu chuẩn vật chất quân y để khắc phục cơ bản những bất cập của khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 85 về tự chủ tài chính các bệnh viện; triển khai đề án “Quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá quân y toàn quân” và dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm chỉ huy điều hành Cục Quân y” sau khi được phê duyệt.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2020), đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tới toàn thể  cán bộ, nhân viên quân y toàn quân sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó

Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG