Báo cáo Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện KTQS cho biết, học viện đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo 16 ngành đại học hệ kỹ sư dài hạn (43 chuyên ngành), 17 ngành cao học (30 chuyên ngành), 18 chuyên ngành tiến sĩ và nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn, phục vụ nhu cầu của các quân, binh chủng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự.

Năm học vừa qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đạt tiêu chí của đại học nghiên cứu về đào tạo sau đại học vào năm 2025. Hoàn thành xây dựng 3 chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; xây dựng 2 chương trình đào tạo kỹ sư tài năng quân sự; hoàn thành việc điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, thực tập đối với 5 chuyên ngành đào tạo kỹ sư.

Công tác xây dựng tiềm lực và phát triển đội ngũ nhà giáo được Đảng ủy, Ban giám đốc học viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhà trường đã báo cáo Bộ Quốc phòng Đề án Quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Đề án đầu tư xây dựng nhà trường thông minh giai đoạn 1. Triển khai thực hiện các chương trình hành động của học viện và kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0; kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ và đưa nghiên cứu khoa học thành hoạt động tự giác của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, Đại tướng Lương Cường đánh giá: Học viện KTQS từ khi thành lập đến nay, qua hơn 53 năm xây dựng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, giành được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và QUTƯ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong thời kỳ mới và Chiến lược phát triển GD&ĐT trong Quân đội, giai đoạn 2011-2020. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường có bước chuyển biến mạnh mẽ, tương đối toàn diện, đặc biệt về chất lượng GD&ĐT, chất lượng nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và chất lượng xây dựng đảng bộ TSVM, xây dựng học viện VMTD.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trao lẵng hoa của Quân ủy Trung ương tặng tập thể Học viện KTQS.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, chất lượng đào tạo của nhà trường có chuyển biến vững chắc, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển theo hướng nâng cao chất lượng; những kết quả này đã trực tiếp nâng cao chất lượng GD&ĐT. Đặc biệt, nhà trường quan tâm đến chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng học viện VMTD; đoàn kết nội bộ, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân được giữ vững, tăng cường. Bên cạnh đó, học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm cả về số lượng, trình độ, chất lượng chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS tiếp tục quán triệt, phát huy thế mạnh để đi tắt, đón đầu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ GD&ĐT, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chế thử, sản xuất và chuyển giao công nghệ.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường với lãnh đạo, chỉ huy Học viện KTQS.

Nhà trường tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp; quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, cấp ủy TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các nhà khoa học giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị. Các nhà khoa học, đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ gìn, chủ động phát huy tính năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, là tấm gương sáng cho học viên, sinh viên.

Đại tướng Lương Cường đề nghị Học viện KTQS tiếp tục tập trung xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn chính quy, mẫu mực và nhà trường thông minh để Học viện KTQS thực sự là nhà trường mẫu mực, là trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của quân đội và quốc gia. Đồng chí tin tưởng nhà trường luôn giữ vững, phát huy thành tích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, QUTƯ, TCCT giao.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Đại tướng Lương Cường gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện KTQS.

Tin, ảnh: MINH MẠNH