leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

Giai đoạn 2019-2024, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Gắn phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm vi phạm; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật; trong bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh đại hội. 

Với những thành tích đạt được, trong giai đoạn 2019-2024, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tặng 4 bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 1 cờ thi đua, 12 bằng khen; Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tặng 4 bằng khen; 42 lượt tập thể và 151 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trong 5 năm qua.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, nhân viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, kịp thời đề xuất, báo cáo, tham mưu cho Thủ trưởng các cấp; luôn gắn thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng trong từng thời gian, nhiệm vụ cụ thể; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của các cấp; tích cực phát huy hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ, đoàn thanh niên của đơn vị; nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên; thường xuyên bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.

leftcenterrightdel
Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Dịp này, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trao giấy khen tặng 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: ĐỨC TĨNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.