Sau 5 năm thực hiện CVĐ, Đảng ủy học viện, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và các cơ quan, khoa, hệ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của CVĐ; có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn học viện ổn định, dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ở các cơ quan, khoa, hệ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch; có phương pháp, tác phong công tác tốt, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.


Tiêu biểu như trong nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học, học viện đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn được trên đánh giá tốt. Có nhiều đề tài đạt xuất sắc và được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả. Kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo của học viện, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 5 năm, toàn học viện đã nghiên cứu nghiệm thu 503 đề tài, tài liệu, trong đó có 1 đề tài cấp nhà nước, 173 cấp bộ và ngành, 210 cấp Học viện, 60 cấp khoa; biên dịch 59 tài liệu.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong triển khai thực hiện CVĐ.


CVĐ đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, khoa, hệ. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: Phong trào: “Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần say mê học tập, công tác, sáng tạo”, “thi giảng mẫu, bài tập mẫu”, “Đơn vị kiểu mẫu về tư tưởng, đạo đức và lối làm việc... Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng con người, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng dạy - học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện CVĐ, thời gian tới, hội nghị xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là: Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình mới, cách làm mới, điển hình tiên tiến mới trong huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật để nhân rộng, lan tỏa trong mỗi cơ quan, khoa, hệ và học viện; nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt Đảng, công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Học viên Quốc phòng đã biểu dương, khen thưởng; trao bằng khen, giấy khen tặng 19 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong triển khai thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM