Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách hướng đến mục tiêu chuyển đổi số Ngành tài chính Quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 915-NQ/QUTU ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham gia lớp tập huấn 

Tham gia tập huấn có gần 400 cán bộ, nhân viên ngành tài chính của 35 đơn vị trực thuộc Quân khu 5 và 8 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân tại Quân khu 5, được lên lớp bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Tài chính Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

Trong thời gian hai ngày, đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính sẽ được tập huấn và hướng dẫn sử dụng các phần mềm: Tính kinh phí thường xuyên, quản lý lương, quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư, lập báo cáo tài chính tổng hợp... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành tài chính, nhất là trên hệ thống phần mềm đồng bộ, thống nhất, liên thông trên nền tảng công nghệ mới, chuyển đổi số hiện nay.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. 

Theo lãnh đạo Cục Tài chính, từ năm 2019, Cục Tài chính đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng và triển khai sử dụng trong toàn quân một số phần mềm về công tác quản lý tài chính bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm thống nhất, đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý.

leftcenterrightdel
Học viên lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm. 

Sau hội nghị tập huấn, các đơn vị sẽ triển khai sử dụng ngay phần mềm, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính quân đội theo chủ trương của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG