leftcenterrightdel
 Đại tá Hà Chí Dũng chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tóm tắt kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2024 do Đại tá Nguyễn Vũ Thăng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quân nhu trình bày tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động CTĐ, CTCT của  Cục Quân nhu đã bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ, triển khai thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị trong Cục Quân nhu đã đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tọa đàm chuyên đề “Nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình và đồng đội, đơn vị” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt kết quả tốt.  

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Vũ Thăng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai chặt chẽ; nội dung, mục tiêu và các chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội TĐQT cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội cấp Cục Quân nhu giai đoạn 2019-2024.

Cùng với đó, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng, vi phạm pháp luật, kỷ luật. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao....

Hội nghị cũng xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng khóa XIII, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần; tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào TĐQT, gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua các cấp, các ngành.

Tổ chức quán triệt triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Quân nhu tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Chú trọng chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, nhất là các trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tin, ảnh: VÂN ANH - KHƯƠNG HOAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.