Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu dự và phát biểu tại hội nghị; Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hà Chí Dũng chủ trì hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất cho biết: Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận và định hướng nghiên cứu được nâng lên. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nghiên cứu lý luận chính trị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Cục Quân nhu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng An Phương Nam phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương ; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, trọng tâm là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị nhất là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, nhân viên và quần chúng trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; góp phần nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận, sàng lọc thông tin cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tin, ảnh: QUANG HOAN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.