Năm 2022, Cục Quân khí đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các nội dung về công tác kỹ thuật quân khí; cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Cục Quân khí thời gian qua; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại cần rút kinh nghiệm. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu Cục Quân khí tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trước hết, triển khai nghiêm túc, kịp thời các quyết định bảo dưỡng trang bị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Trong đó tập trung triển khai kế hoạch cân đối vũ khí khí tài đạn dược cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tập trung hoàn thiện các quy trình công nghệ, tổ chức quản lý và bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí đặc chủng trong toàn quân; tăng cường quản lý kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật không để xảy ra cháy, nổ kho tàng, mất mát, thất thoát vũ khí trang bị, mất an toàn trong huấn luyện và trong lao động.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; triển khai dự án các cấp kho chiến lược trong quy hoạch, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện tham gia các hội thi hội thao trong nước và quốc tế năm 2023.

DUY ĐÔNG