Năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 9 đã đăng ký thực hiện 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua thẩm định, các sáng kiến, cải tiến đều đủ điều kiện đưa vào nghiệm thu chính thức.

Theo hội đồng nghiệm thu, các sáng kiến, cải tiến đã bám sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, có tính cơ động nhanh, gọn; khả năng ứng dụng cao, đặc biệt là giá thành rẻ, chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; hạn chế số người vận hành, tiết kiệm nhân công.

Trong các sáng kiến, cải tiến được nghiệm thu, tiêu biểu là: Sáng kiến “Phần mềm quản lý xe ô tô và đăng ký giấy phép lưu hành” của nhóm tác giả Đại úy Diệp Đào Kiên Nhẫn, Trung úy QNCN Đoàn Văn Hòa thuộc khối cơ quan Cục Kỹ thuật Quân khu 9; “Máy sàng cát” của nhóm tác giả Đại úy Hà Tất Thành và Nguyễn Cao Minh Nhựt, Xưởng 202; “Thiết bị kiểm tra kết quả bắn tập súng K54, súng tiểu liên AK” của Thiếu tá Lâm Hải Sơn, Trưởng ban Kế hoạch - Kỹ thuật, Xưởng 203…

leftcenterrightdel

Các sáng kiến, cải tiến tại buổi nghiệm thu. 

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá 3/8 sáng kiến đạt khá, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nhân rộng các sáng kiến, cải tiến để phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện. Hội đồng nghiệm thu yêu cầu cho các nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện, hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu 9 thẩm định; tham gia dự thi Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2023.

Tin, ảnh: THANH HIẾU