Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, tuy có nhiều khó khăn chi phối, song được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần..., Cục Hậu cần Quân khu 1 đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; các nội dung đột phá. Toàn Cục đoàn kết thống nhất, đơn vị an toàn về mọi mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Minh Toản, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 1 trao thưởng tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thi đua đột kích và Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023.
leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thi đua đột kích và Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023. 

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng"; Chỉ đạo, duy trì vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; Tham gia diễn tập Chỉ huy-Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ theo kế hoạch của Quân khu; Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan, hướng dẫn và triển khai thực hiện thông tư tiền ăn mới của Bộ Quốc phòng (từ ngày 1-7-2023). Tập trung chỉ đạo khám, thu dung, điều trị đúng quy định, làm tốt mọi công tác chuẩn bị sáp nhập Bệnh viện quân y 91, Đội Y học dự phòng vào Bệnh viện Quân y 110; Chỉ đạo bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ công tác doanh trại, công tác xăng dầu, vận tải, công tác xây dựng ngành năm 2023...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Toản, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 1 biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Hậu cần quân khu. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Cục phải tích cực, chủ động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao. Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện quán triệt, học tập nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết của cấp trên; tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, thực hiện duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức mạnh mẽ trong ứng dụng chuyển đổi số trong toàn cục…

NGÔ ANH