Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác nắm tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Chủ yếu tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Bồi dưỡng kiến thức, học tiếng dân tộc thiểu số và việc tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Văn Sỹ, Phó cục trưởng Cục Dân vận phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Sau khi nghe Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đại tá Phạm Văn Sỹ biểu dương đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của trên về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong toàn đơn vị); qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Kết quả: Qua 2 năm triển khai thực hiện, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và các huyện biên giới mở được 2 lớp với 44 học viên học tiếng dân tộc Jairai (dân tộc tại chỗ). Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch mở 2 lớp/80 đồng chí bồi dưỡng kiến thức dân tộc (1 lớp/40 đồng chí đối tượng 3; 1 lớp/40 đồng chí đối tượng 4); nội dung gồm 6 chuyên đề và tài liệu do Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị biên soạn. Đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền được 53.956 lượt người nghe, thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra. 

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Dân vận yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ thành phần, đối tượng của nội dung, dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và những năm tiếp theo để triển khai đạt kết quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm bắt tốt, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách, duy trì tốt công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: KIÊN QUYẾT

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.