Dự hội nghị có: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Tuấn Khang, Phó cục trưởng Cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị; đại biểu chỉ huy các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023, Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục Hậu cần và thực hiện tốt các mặt công tác trong nội bộ cục. Tình hình tư tưởng bộ đội trong cục ổn định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tổng cục thực hiện tốt kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phối hợp tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch của Đảng ủy tổng cục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương; chuẩn bị nội dung để Đảng ủy tổng cục tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; ban hành kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tổng cục về các danh mục dự án, công trình, các chủ trương xây dựng, phát triển ngành hậu cần Quân đội bảo đảm chất lượng...

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Tất Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội nghị xác định tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức thành công sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị và tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2023 chặt chẽ.

leftcenterrightdel

 Thượng tá Đặng Quang Tuyến, Trưởng Ban Hành chính, Cục Chính trị trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Cục Chính trị sẽ tiếp tục phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Quân uỷ Trung ương theo kế hoạch. Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện quyết định giải thể, tổ chức lại cơ quan hậu cần, kỹ thuật các đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị theo Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng; hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà chính sách năm 2023. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); phối hợp giải quyết tốt các chế độ chính sách tồn đọng; chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động khi thực hiện các quyết định sáp nhập, giải thể đúng quy định, thẩm quyền…

Tại hội nghị, thủ trưởng Cục Chính trị đã trao thưởng của các cấp tặng tập thể, cá nhân của cục có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động, công tác.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN