Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị và 15 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 200 đồng chí QNCN trong toàn cục.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân trao Giấy khen tặng các đồng chí QNCN tiêu biểu xuất sắc. 

Dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau song đội ngũ QNCN Cục Chính trị luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện ghi nhận và biểu dương thành tích của đội ngũ QNCN Cục Chính trị trong thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực góp phần xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị lưu ý trong thời gian tới, các đồng chí QNCN cần tiếp tục tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo phương châm “Giỏi một vị trí, biết nhiều việc, sẵn sàng thay thế vị trí khác”, nắm vững kiến thức khoa học quân sự; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giữ gìn, bảo quản, sử dụng hiệu quả các trang bị được giao, nhất là những trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, thủ trưởng Cục Chính trị đã trao giấy khen tặng 15 đồng chí QNCN tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2022.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH