Trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT ở Cục Bản đồ hướng trọng tâm vào quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ thông qua việc học tập, quán triệt triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương đến mọi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

100% cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả bình xét phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 96,3% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 99,78% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 97,5% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn trao lẵng hoa của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chúc mừng đại hội.

Đại hội khẳng định, Phong trào TĐQT trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Cục Bản đồ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc bản đồ quốc phòng, viễn thám quân sự. Tích cực, chủ động tham mưu, tham gia biên soạn góp ý xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Quân đội; xây dựng và ban hành hơn 20 thông tư thuộc lĩnh vực địa hình quân sự. 

Cục Bản đồ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt công tác địa hình quân sự theo chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng và các nhiệm vụ đột xuất. Tham mưu hiệu quả cho Bộ Quốc phòng đầu tư, mua sắm trang bị công nghệ địa hình tiên tiến nhằm nâng cao công tác địa hình quân sự. 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ phát biểu khai mạc đại hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ địa hình tiên tiến phục vụ công tác tham mưu và bảo đảm địa hình cho các hoạt động của Quân đội; kịp thời nghiên cứu, ứng dụng sát thực, phù hợp vũ khí, trang bị và công tác chỉ huy, tham mưu, tác chiến. 5 năm qua, Cục Bản đồ đã hoàn thành 36 đề tài khoa học, 42 sáng kiến được khai thác, ứng dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị toàn quân. 

Tập trung xây dựng ngành địa hình quân sự phát triển cả về số lượng, chất lượng cả ở cấp chiến dịch và chiến thuật. Kịp thời chuyển giao công nghệ địa hình tiên tiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu làm cơ sở để cơ quan địa hình quân sự thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình thường xuyên, đột xuất tại đơn vị...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh đại hội.

Đại hội thảo luận, xác định thời gian tới, Cục Bản đồ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào TĐQT hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình theo chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về những chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác địa hình quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác địa hình quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.