leftcenterrightdel
Lãnh đạo Binh đoàn 15 và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, điển hình tiên tiến của Công ty 78.

Thượng tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công ty 78 đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn các cấp về công tác thi đua - khen thưởng. Phong trào TĐQT được tổ chức sôi nổi, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Giám đốc Công ty 78 trao giấy khen tặng các tập thể. 

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được triển khai toàn diện, chặt chẽ, chất lượng. Kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 75% đạt khá, giỏi. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, có hiệu quả cao. Tổng sản lượng mủ cao su quy khô giai đoạn 2019 - 2023 đạt 41.302,15 tấn; năng suất bình quân đạt 2,42 tấn/ha. Giá trị sản xuất đạt 1.448 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.476 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 173 tỷ đồng, bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động 8,96 triệu đồng/người/tháng.

Công ty 78 có nhiều mô hình, cách làm hay trong chăm lo, nâng cao đời sống của công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: Phong trào ”Giữ chân người lao động”, “Lá lành đùm lá rách”, xây dựng “Quỹ nghĩa tình 78”, các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 78 trao giấy khen tặng các cá nhân. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tá Nguyễn Hồng Lam yêu cầu, Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công ty 78 tiếp tục có những hình thức, phương pháp, cách làm mới, đồng bộ trong Phong trào TĐQT. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo để Phong trào TĐQT thực sự là động lực, là nhu cầu tự giác và nỗ lực thường xuyên của mọi tập thể, mọi cá nhân.  

Tại Đại hội, Công ty 78 đã trao giấy khen tặng 5 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024. 

Tin, ảnh: HÀ VÂN - HỮU TÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.