Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn cơ sở Cục Chính trị Hải quân thường xuyên được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị, sự tạo điều kiện, giúp đỡ của thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong cơ quan Cục, Công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ, động viên, khích lệ cán bộ, ĐVCĐ khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. 

Hàng năm, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tác phong chính quy cho cán bộ, ĐVCĐ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ chính sách, các nội dung liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của ĐVCĐ.

Tổ chức Công đoàn Cục Chính trị tích cực tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Trong công tác lãnh đạo, quản lý, vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được khẳng định. Ban chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, ĐVCĐ qua đó tăng cường sự gắn kết, giữa công đoàn cơ sở với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã trích quỹ trên 400 triệu đồng cho các hoạt động tặng quà lễ, tết, hỗ trợ tham quan du lịch, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động xã hội khác.

Tại Đại hội, các ý kiến phát tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, đại hội thống nhất đề ra 5 nội dung, biện pháp nhằm tiếp tục nâng chất lượng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Cục Chính trị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin và ảnh: DUY KHÁNH