Dự đại hội có: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Ban Cơ yếu Chính phủ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đoàn viên, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Ban Cơ yếu Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ V (2018-2023) đã đề ra. Công tác công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực; vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
Đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng tặng hoa chúc mừng đại hội. 
leftcenterrightdel

 Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tặng hoa chúc mừng đại hội.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm phát biểu tại đại hội.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tổ chức phong trào thi đua được duy trì nền nếp, có chất lượng. Các công đoàn cơ sở đã cụ thể thành những mô hình, hoạt động thiết thực như: “Làm theo lời Bác - Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn”; “Thi đua giành 3 nhất”; “Mỗi công đoàn cơ sở có từ 1 - 2 công trình sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”… các mô hình, hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ.

Các tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tiến bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh đại hội.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VI.
leftcenterrightdel

 Các đại biểu và các đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội đại biểu công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VI.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, xây dựng Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ vững mạnh, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại”; công tác công đoàn và phong trào công nhân Ban Cơ yếu Chính phủ giai đoạn 2023-2028 xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, tâm huyết, gắn bó với cơ quan, đơn vị; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hội nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Với quyết tâm cao, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, Ban Cơ yếu Chính phủ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động được Đại hội đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam: Cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.