Hội nghị được tổ chức theo sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và thực hiện Hướng dẫn số 1962/HD-CT ngày 16-11-2022 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW. 
leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Theo chương trình hội nghị, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Hội nghị học tập, quán triệt diễn ra trong ngày 15 và 16-12.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 16-12.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG