Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT dự, chủ trì buổi lễ và thắp hương dâng Bác. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT, các điển hình tiên tiến của Cơ quan TCCT trong thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị, TCCT báo cáo với Bác những kết quả nổi bật của Cơ quan TCCT trong thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo nêu rõ: Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hơn 5 năm qua, Thủ trưởng TCCT, Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan TCCT cùng cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong tổng cục đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Trên cơ sở 4 nội dung chính của Cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung tiêu chuẩn phấn đấu phù hợp với đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị thay mặt cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Cơ quan TCCT báo công với Bác.

Cơ quan TCCT đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của TCCT, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; công tác xây dựng nội bộ Cơ quan đạt kết quả tốt, nhiều mặt có chuyển biến tiến bộ. Thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành mục tiêu, động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, Cơ quan TCCT nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TCCT trao bằng khen của Chủ nhiệm TCCT tặng các tập thể.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TCCT trao bằng khen của Chủ nhiệm TCCT tặng các cá nhân.

Thiếu tướng Trần Văn Vương thay mặt cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan TCCT xin hứa với Bác: Tiếp tục giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thường xuyên, cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, Cơ quan TCCT luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, phản động; chấp hành nghiêm phát luật, kỷ luật; thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; ra sức phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục góp phần tô thắm thêm truyền thống của TCCT và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà  nước và Nhân dân.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hiền Vân đã trao bằng khen của Chủ nhiệm TCCT tặng 26 tập thể, 30 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong TCCT có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đối với 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG