Theo đó, hội nghị sẽ tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, bổ sung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng nâng cao kết quả thực hiện CVĐ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Theo kế hoạch, lễ tôn vinh sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2019 tại Khu di tích K9, Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội). Thủ trưởng TCCT sẽ chủ trì tôn vinh và khen thưởng 90 tập thể, cá nhân ĐHTT trực thuộc cơ quan TCCT có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện CVĐ và học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị, chức trách công tác trong giai đoạn 2014-2019. Lễ tôn vinh và chương trình báo công dâng Bác được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động toàn Cơ quan TCCT giữ vững và phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, cống hiến trí tuệ, tài năng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

NGÔ THANH