Đại tá Trịnh Như Huệ, Trưởng phòng Quân lực – Tác huấn, Văn phòng Tổng cục Chính trị, đại diện Ban tổ chức đợt kiểm tra cho biết: Chấp hành Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và kế hoạch kiểm tra điều lệnh các cơ quan Bộ Quốc phòng năm 2022 của Bộ Tổng Tham mưu, đợt kiểm tra điều lệnh đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị lần này có 30/32 đơn vị đầu mối thuộc Tổng cục Chính trị tham gia, với quân số 1.268 đồng chí, còn lại 2 đơn vị phía Nam sẽ tham gia kiểm tra sau.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất về kết quả thực hiện điều lệnh trong cơ quan Tổng cục Chính trị. Trong thời gian một ngày, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra nội dung điều lệnh theo đội hình khối và bốc thăm kiểm tra đối với các cá nhân của tất cả các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nội dung còn yếu để tổ chức rút kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh của cơ quan, đơn vị và tiếp tục luyện tập tham gia kiểm tra cấp Bộ Quốc phòng đạt kết quả cao nhất. Kiểm tra điều lệnh cũng là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, nhân viên cơ quan chấp hành điều lệnh.

Đồng thời, đây cũng là dịp để chỉ huy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị rèn luyện động tác đội ngũ, tác phong chỉ huy, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành điều lệnh. Thực hiện đúng điều lệnh trở thành thói quen, văn hóa, nét đẹp về phong cách quân nhân góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thật sự chính quy, mẫu mực về điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. 

leftcenterrightdel
 Có tổng số 30/32 đầu mối thuộc Tổng cục Chính trị tham gia kiểm tra điều lệnh đợt này.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ khai mạc kiểm tra điều lệnh năm 2022 của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thái độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch ôn luyện kiểm tra điều lệnh của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá: Mặc dù cùng thời điểm phải triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc, cả thường xuyên và đột xuất, song lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn, quan tâm sâu sát, chỉ đạo tổ chức ôn luyện chặt chẽ. Nhiều đơn vị tận dụng thời gian, quân số, điều chỉnh kế hoạch để tổ chức ôn luyện; tự tổ chức kiểm tra, kịp thời khắc phục hạn chế, với quyết tâm giành kết quả kiểm tra cao nhất.

Để đợt kiểm tra diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Ban tổ chức, tổ giám khảo phải tổ chức kiểm tra các nội dung chặt chẽ theo đúng quy chế, bảo đảm chính quy, thực chất, minh bạch và an toàn tuyệt đối. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công minh, khách quan trong chấm điểm, đánh giá đúng thực chất từng nội dung của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia kiểm tra.

Các lực lượng phục vụ kiểm tra giúp Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất; duy trì trật tự bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực kiểm tra… Còn đối với các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tham gia kiểm tra cần quán triệt chấp hành nghiêm quy chế kiểm tra và các quy định của Ban tổ chức, hướng dẫn, điều hành của tổ giám khảo. Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra, bảo đảm quân số và thời gian theo kế hoạch. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trịnh Như Huệ, Trưởng phòng Quân lực - Tác huấn, Văn phòng Tổng cục Chính trị quán triệt quy chế kiểm tra.

 

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng các đại biểu tham dự khai mạc kiểm tra điều lệnh khối Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2022.

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị câu hỏi phục vụ kiểm tra điều lệnh đối với cá nhân của các đơn vị.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trực tiếp chứng kiến nội dung kiểm tra điều lệnh đối với cá nhân của các đơn vị.

 

leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị thực hiện nội dung kiểm tra điều lệnh theo đội hình khối.

 

leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị thực hiện nội dung kiểm tra điều lệnh theo đội hình khối.

Thượng tướng Đỗ Căn cũng nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra là một trong các nội dung đánh giá Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 của mỗi cá nhân, đơn vị. Kết thúc đợt kiểm tra các cơ quan, đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh; tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh cho mỗi cá nhân; tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tổ chức chặt chẽ việc ôn luyện tham gia kiểm tra điều lệnh khối cơ quan Bộ Quốc phòng năm 2022 đạt kết quả cao nhất; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác tổ chức và kết quả kiểm tra của cơ quan, đơn vị, cá nhân mình phải kịp thời báo cáo, trao đổi Ban tổ chức, tổ giám khảo để được giải quyết, trên tinh thần thống nhất, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn.

Tin, ảnh: CHU ANH