Sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc trung tâm báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương đã có kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra. Theo đó, thời gian qua, Ban Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN cho cán bộ, đảng viên; Pháp Luật GDQPAN, kế hoạch của Hội đồng GDQPAN Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của trung tâm theo thẩm quyền đầy đủ, đúng quy định. Cơ cấu tổ chức của trung tâm phù hợp với quy định pháp luật về GDQPAN; biên chế đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chuẩn hóa đội ngũ giảng viên tổ chức chặt chẽ, cán bộ được kiểm tra, thẩm định trước khi công nhận giảng viên, đến nay trung tâm có đội ngũ giảng viên đạt trình độ chuẩn theo quy định, có kinh nghiệm sư phạm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; thường xuyên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 5-1-2015 quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện chương trình, nội dung môn học GDQPAN cho sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chất lượng thực hiện môn học đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương kiểm tra tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Hồng Đức.

Cùng với chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác GDQPAN thời gian qua, Đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới, Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Hồng Đức, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN. Chủ động đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên cơ hữu, cán bộ quản lý để bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng sinh viên lớp học. Quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên để đạt trình độ chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng thực hiện liên kết theo quy định Thông tư liên tịch số 123; tiếp tục đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo quản, giữ gìn trang thiết bị dạy và học…

Tin, ảnh: DUY HỒNG