Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 1 và tháng 2, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo công tác tổng kết kết quả thực hiện năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Trong hai tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổng kết công tác phát triển Chính phủ điện tử năm 2022; tổ chức triển khai kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử năm 2023, bảo đảm kịp thời, thống nhất trong toàn quân; tổ chức thực hiện các kế hoạch thử nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trên hạ tầng truyền dẫn không dây dùng riêng phục vụ chuyển đổi số làm cơ sở để đề xuất nhân rộng trong Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian đầu năm 2023, công tác ứng dụng CNTT đã triển khai báo cáo kết quả thử nghiệm các hệ thống quản lý văn bản phiên bản di động tại Bộ tư lệnh 86, Tổng cục Hậu cần, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Kinh tế; hệ thống hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành trên hạ tầng truyền dẫn không dây tại các Quân khu 1, 2, 3, 4. Tỉ lệ gửi, nhận văn bản điện tử trong toàn quân đạt 89%, chữ ký số đạt 72%.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin; các phần mềm, ứng dụng theo đề nghị của các đơn vị; cập nhật các dấu hiệu nhận biết và ngăn chặn biến thể mới của của một số mã độc. Các cơ quan, đơn vị cũng đang trong quá trình xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ mở rộng đường truyền số liệu quân sự và mạng máy tính quân sự.

Đối với Đề án chuyển đổi số trong bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quá trình xây dựng Đề án, Ban soạn thảo, tổ biên tập đã thực hiện theo đúng trình tự, kế hoạch được phê duyệt. Các bước được tiến hành cẩn thận, chặt chẽ.

Dự thảo đề án có bố cục khoa học, bám sát các chủ trương, định hướng về chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước, có đầy đủ nội dung phù hợp với đặc thù của Quân đội, bảo đảm tính khả thi. Kết quả xây dựng đề án đến thời điểm hiện tại đủ điều kiện để báo cáo Bộ trưởng xem xét thông qua.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, kịp thời triển khai các nội dung phát triển Chính phủ điện tử; trong đó, nhiều đơn vị đã áp dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, một số cơ quan đơn vị chưa ban hành kế hoạch phát triển Chỉnh phủ điện tử năm 2023.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở; tăng cường công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức trong cán bộ chủ trì, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị về chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Đối với một số ứng dụng cần có nghiên cứu, đánh giá từ thực tế để sửa đổi, bổ sung các tính năng cho tiện dụng hiệu quả và thiết thực nhất.

Các đơn vị nhanh chóng triển khai, tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu chung của Bộ Quốc phòng; bám sát yêu cầu của Chính phủ về công tác số hóa để cụ thể hóa thành các chương trình, nội dung trong Bộ Quốc phòng; rà soát lại hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản sao cho tối ưu nhất.

Các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức tập huấn cho các đối tượng trên nhu cầu thực tế của từng đơn vị; tổ chức hội thảo về công tác chuyển đối số trong Bộ Quốc phòng.

Về Đề án chuyển đổi số trong bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp trên tinh thần đề cao trách nhiệm; chỉnh sửa, bổ sung những nội dung góp ý một cách phù hợp, chặt chẽ.

Cơ quan thường trực tích cực chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình, sớm xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua để triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: CẨM THANH