Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hà Nội; lãnh đạo Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự của Học viện Quốc phòng. 

Trong diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã khái quát quá trình hình thành, phát triển và những kết quả, thành tích nổi của học viện trong 45 năm qua. Theo đó, từ ngày thành lập đến nay, Học viện Quốc phòng đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 400 lớp với 18 loại hình đào tạo và 53 đối tượng học viên.

Hàng vạn cán bộ cao cấp đã tốt nghiệp tại học viện, trong đó có hơn 1.000 đồng chí trở thành tướng lĩnh quân đội, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm các trọng trách của Đảng, Nhà nước và quân đội. Học viện cũng đã đào tạo được 913 thạc sĩ, 473 tiến sĩ, 187 phó giáo sư, 14 giáo sư khoa học quân sự. Từ năm 1998 đến nay, học viện đã tổ chức 83 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho hơn 5.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý.

Là trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, học viện đã nghiên cứu 978 đề tài khoa học các cấp, trong đó có nhiều đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Hiện nay, học viện có 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học; 75,14% có trình độ sau đại học; có 2 nhà giáo nhân dân và 23 nhà giáo ưu tú.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan sản phẩm phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo của Học viện Quốc phòng. 

Với những thành tích và cống hiến trong 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác; được các nước Cu Ba, Lào, Campuchia trao tặng các huân chương cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn những kết quả, thành tích Học viện Quốc phòng đạt được trong 45 năm qua; khẳng định học viện đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Học viện đã chú trọng nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, tạo được chuyển biến quan trọng về tư duy, từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy về quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật-chiến dịch là chủ yếu lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích xuất sắc, mà Học viện Quốc phòng đạt được trong 45 năm qua.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Để Học viện Quốc phòng tiếp tục hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, học viện cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước diện Trung ương quản lý; đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho quân đội có chất lượng ngày càng cao, không chỉ giỏi về quân sự mà còn am hiểu sâu sắc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống.

Cùng với tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước, chú trọng những phát triển mới, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài, học viện phải xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Quốc phòng.  

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Cùng với đó, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam; bổ sung, điều chỉnh cách đánh mới khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và các loại hình tác chiến mới. Công tác nghiên cứu khoa học trước hết phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo của học viện, tiếp đó góp phần xây dựng, phát triển chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, cung cấp lý luận, căn cứ khoa học để hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Học viện Quốc phòng cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đồng thời tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cấp cao cho hai nước bạn Lào, Campuchia và mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng đa quốc gia.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Quốc phòng. 

Một nhiệm vụ được Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là Học viện Quốc phòng cần tiếp tục quan tâm xây dựng đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tiên tiến, mẫu mực, tiêu biểu cho tình đồng chí, đồng đội của quân đội ta, kiên quyết không để các biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống tiêu cực len lỏi vào học viện; chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng học viện thực sự là một “pháo đài” vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có sức lan tỏa lớn trong toàn quân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Quốc phòng. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, cống hiến xứng đáng của Học viện Quốc phòng trong suốt 45 năm qua.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ