Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản. Tham dự đại hội có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

leftcenterrightdel
Các đảng viên tham dự đại hội. 

Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ và chất lượng tham mưu đề xuất của phòng có nhiều chuyển biến rõ rệt, tiến bộ, có tư duy tham mưu chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên luôn kiên định, vững vàng, cầu tiến bộ, đề cao trách nhiệm, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Phòng Tổng hợp bảo đảm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, nổi lên là: Cấp ủy, chi bộ thường xuyên bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Văn phòng Bộ Quốc phòng để kịp thời xây dựng nghị quyết của chi bộ, tiến hành quán triệt, phân công tổ chức triển khai; đồng thời kiểm tra sâu sát việc thực hiện đến các tổ đảng và từng đảng viên.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại đại hội. 

Chất lượng tham mưu tổng hợp, giúp thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành các mặt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng được nâng lên, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật. Lãnh đạo, quán triệt và từng bước triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chủ động đề xuất điều chỉnh quy trình xử lý văn bản, giải quyết công việc trong một số lĩnh vực ngay từ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Tại đại hội, các đảng viên đã thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng trong nhiệm kỳ tới: Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung nâng cao năng lực toàn diện, sức chiến đấu của chi bộ; xây dựng phòng vững mạnh toàn diện tiêu biểu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về công tác bảo đảm nhu cầu quân sự, quốc phòng, giúp Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng Bộ Quốc phòng tham mưu và phục vụ Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
Các đảng viên tiến hành tham luận tại đại hội. 

Trong đó, đại hội xác định một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Văn phòng Bộ Quốc phòng; thực hiện tinh giản các thủ tục hành chính trong công tác quản lý đầu tư trên tinh thần đổi mới, cải tiến phương pháp, tác phong công tác.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng cấp ủy, chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất; phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Xây dựng cơ quan bảo đảm an toàn về mọi mặt, 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm, chấp hành đúng pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội và các quy định của Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: DUY THÀNH