Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong Quý I năm 2023, lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 4-1-2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023.

leftcenterrightdel
Đại diện các cơ quan, đơn vị dự hội nghị giao ban.

4 lực lượng thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. 

Duy trì tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin, thống nhất, đánh giá tình hình, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại diện các cơ quan, đơn vị dự hội nghị giao ban.

Cùng với đó, các lực lượng phối hợp triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo; các biện pháp công tác, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, kiểm soát cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phát hiện đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vi phạm Quy chế quản lý biên giới, tàu cá ngư dân của ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp, đấu tranh tuyên truyền, đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta...

Tin, ảnh: NAM TRUNG